Նախագիծ /Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ/

2020թ. նախագիծ

2019թ. նախագիծ

Geghamabaki.h.d.Ardzanagrutyun

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամաբակ գյուղի հիմնական դպրոցի 2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում համապատասխան քննարկումներից հետո փոփոխություններ չեն կատարվել:

2018թ. նախագիծ